top of page

okinawa karate kobudo recorded Production Committee PRESENTS

CAST AND STAFF

Origin of Karate Masters of The Ancient Tradition

CAST

 

Shorin-ryu: Katsuya Miyahira

 

Shorinji-ryu: Joen Nakazato

 

Shorin-ryu: Sokuichi Gibu

Shorin-ryu : Minoru Higa

Shorin-ryu : Nobukazu Takahashi

Shorin-ryu : Nobuko Oshiro

Shorin-ryu : Makoto Gibu

 

Shorin-ryu : Zenpo Shimabukuro

 

Gojyu-ryu : Kiichi Nakamoto

Gojyu-ryu : Meitatsu Yagi

Gojyu-ryu : Ryuji Kanazawa

Gojyu-ryu : Akihiro Yagi

 

Gohaku-ryu : Iken Tokashiki

Gohaku-ryu : Tdao Tokashiki

Uechi-ryu : Minoru Miyagi

Uechi-ryu : Yasuo Shimoji

 

Kobudo : Takashi Kinjo

Kobudou : Eiko Miyazato

Kobudo : Masakazu Kinjo

 

Shorinji-ryu : Senkichi Oyagawa

Shorinji-ryu : Masao Tomimori

Shorinji-ryu : Hitoshi Oyagawa

Shorinji-ryu : Takeshi Nakasato

Shorinji-ryu : Senei Aragaki

 

Gojyu-ryu : Kazuhiro Hokama

 

 

Gohaku-ryu : Junsei Koki

Gohaku-ryu : Kazuo Uesato

Gohaku-ryu : Isao Fukuchi

Gohaku-ryu : Terukazu Shiroma

Gohaku-ryu : Yasuo Aoyama

Gohaku-ryu : Kenji Ishii

Gohaku-ryu : Etsuji Hosoya

Gohaku-ryu : Koji Yogi

Gohaku-ryu : Masanori Hosoya

Gohaku-ryu : Masanobu Gushiken

Gohaku-ryu : Katsuya Hio

Gohaku-ryu : Masataka Ogami

Gohaku-ryu : Kazunori Yamashita

Gohaku-ryu : Yasutaka Azama

 

Uechi-ryu : Susumu Hiranohara

 

Shorin-ryu : Takahide Kubo

 

(These names are listed in no particular order)

 

 

Staff

 

director : Kiichi Tagawa

 

production :Second Inc.

 

screenwriter : Toshiyuki Kamioka

                Taeko Kuwana

 

music : Kenji Hosoda

 

executive producer : Ryuji Kanazawa

 

producer : Masaki Kanazawa

 

assitant producer : Shuji Maeda

 

cinematography : Shinji Uzaki

                       Motohiko "Won" Hori

 

gaffer : Ryohei Watanabe

 

video engineer : Takeshi Takahashi

 

camera assistant : Koki Hayashi

 

bestboy/erectric : Takamichi Fujita

                Shinichiro Kino

                Norifumi Sugita

 

japanese Dialogue : Toshio Kobayashi

 

english Dialogue : Jack Merluzzi(TPS inc.)

 

editor : Yoshito Hosoi

 

cg : Masayoshi Kaeriyama

 Kiyono Kuroiwa

 

production Assistant : Shinsaku Uemura

                        Hiromi Aoyagi

photography : Yow Kobayashi

        Ayumi Kagami

 

camera system equipments : Office-Doing Inc.

 

lighting and grip equipments : Office-Doing Inc.

 

cranes and dollies : AND FILM STUDIO OKINAWA

 

sound design : EARTH BEAT Inc.

 

mastering studio :  Aquarium CO., Ltd.

 

produed by Okinawa Karate Kobudo Recording Committee All Rights reserved.

Special Thanks For The Filming

 

Shidokan Honbu

 

Kyudokan Nakasato Dojo

 

Gojyuryu Okinawakan Karatedo Association

 

Association of Traditional Ryukyu Kobudo presevation Martial Arts

 

Okinawa Karatedo Shorinryu Butokukan Headquater

 

Okinawa Shorinryu Karatedo Kyudokan Federation Honbu Dojo

 

Federation of Toyokan Karatedo

 

Okinawa Shorinryu Karatedo Kyudokan Federation Urazoe Dojo

 

International Okinawa Syorin-ryu Seibukan Karate-do Association(IOSSKA)

 

International Meibukan Gojyu-Ryu Karate-do Association Honbu Dojo

 

International Gojuryu-Karate Organization

 

International Gojuryu-Karate Organaization at Cultural Center Ryukyu-Shinpo

 

Okinawa Gojyuryu Tomarite Karatedo Association Senbukan Headquater

 

Okinawa Uechi_ryu Karatedo Hozonkai

 

Shimoji ha Uechi-ryu Karatedo Honbu Dojo

 

Okinawa Koburyu Karatedo Kobudo Kobukai Honbu Dojo

 

Ryukyu Kobudo Eiryukai Headquater

 

Okinawa Uechiryu Karatedo Hozonkai Kubagawa Shubukan

 

Okinawa Convention & Visitors Bureau (OCVB) OKINAWA Film Office

 

Okinawa Umi no Sono Yomitan resort Okinawa(Now: Hoshino resort)

 

Naha City Board of Education Cultural Properties Division

 

Uruma City Education Committee culture Division

 

Onna Villege Education CommitteeOnna Villege Museum

 

Nakagusuku Castle Ruins Co-management council

 

Yomitan Kukuru resort Okinawa Murasakimura Co., Ltd.

 

Okinawa Prefectural Library

 

Okinawa Traditional Karatedo Kobudo International Learning center Satoshi Uechi

 

Office-Doing Inc.

 

EARTH BEAT Inc.

 

Aquarium Co., LTD.

 

Studio O2

 

PrimeRay Co., LtD.

bottom of page